Eesti keeles

TST cup reeglid eesti keeles

Võistlustel peavad võistlejal olema harjutuse ajal kaasas vähemalt järgmised varustuse elemendid:

-Püstol – sama püstol, mida kasutatakse võistluse jooksul, kantakse kabuuris, kui seda harjutusel ei vajata. Tühja salve võib harjutuse ajaks relva külge kinnitada kohtuniku loal.

-Vähemalt 90 püssi padrunit vähemalt kolmes 30 padrunit mahutavas salves, erandina võib pikki (näiteks 7,62×51 mm) padruneid olla 60, mis on laetud kolme 20 padrunit mahutavasse salve. Harjutuse alguses peavad laskuril olema salved salvetaskutes kaasas.

-Vähemalt 30 püstoli padrunit vähemalt kahes padrunisalves, mida kantakse salvetaskutes kaasas kogu harjutuse jooksul.

-Vähemalt 1 liiter joogivett. Vett võib juua harjutuse jooksul, kuid võistleja peab hoolitsema vedeliku täienduse eest jooksvalt, nii et kaasas on alati vähemalt 1 liiter.

-Vähemalt 9 cm terapikkusega nuga või tööriist (Leatherman vms).

-Taskulamp.

-Kindad, mis oma ehituselt ja tuhmi värviga sobivad teenistuses kasutamiseks.

-Püssi kanderihm (ei pea olema relvale kinnitatud).

-Esmaabivahendid, vähemalt rõhkside.

-Lahingrakmed, varustuse vest või plaadikandja koos taskutega varustuse kandmiseks.

-Välitingimusteks sobivad, tuhmide värvidega, pikkade säärte ja varrukatega riided.

-Välitingimusteks sobivad, tuhmi värvi saapad, mis ulatuvad sääre alaosani;

-Varustuse kogukaal peab olema vähemalt 12 kg.

Kaalutava varustuse hulka kuuluvad:
(pika püssi, riiete ja jalanõude kaalu ei arvestata):

-Püstol

-Lahingrakmed, varustuse vest või varustuse kandmise vöö

-Kiiver – kiivriga koos kaalutakse kõik kiivri külge kinnitatud esemed. Kuulmiskaitset ja kaitseprille ei arvestata varustuse kaalu hulka, kui ei kasuta kiivrit

-Killuvest või kaitsevest või kaitseplaadid plaadikandjaga

-Ülalpool loetletud kohustuslik varustus, mida peab kandma kogu harjutuse jooksul

-Kõik kaasaskantav varustus, k.a. põlve- ja küünarnukikaitsed

Üldinfo

Varustus peab olema seljas harjutuse sooritamise ajal, varustust võib seljast ära võtta harjutuste vahel liikudes või ootealal vastavalt vajadusele eeldusel, et varustus on korras harjutuse alguseks.

Varustuse tahtlik kergendamine harjutuse jooksul on keelatud.

Kohustuslik varustus tuleb paigutada nii, et neid saab kätte ühe käega, näiteks kolm kohustuslikku pika püssi salve peab saama kätte ühe käega, võimalikud ülemäärased varusalved võib kanda näiteks seljakotis.

Harjutuste kohtunikud jälgivad võistlejate varustust ja võivad varustuse vajadusel üle kaaluda, kui on tekkinud põhjendatud kahtlus, et varustus ei kaalu minimaalselt ettenähtud 12 kg.

Harjutuse kirjelduses võidakse vajadusel määrata kohustusliku varustuse vähendamist, näiteks haavlipüssiga lastava harjutuse käigus ei ole mõistlik kanda kaasas pika püssi salvesid.

Kui võistleja varustus on puudulik, eemaldatakse ta lahinguvarustuse sarjast, samal põhimõtte alusel paigutatakse laskur standardklassist avatud klassi, kui on ühegi harjutuse lasknud avatud klassi relvaga.